Akcjonariat społeczny i pracowniczy

 

 

MUSISZ TO WIEDZIEĆ !!!

 
Całe bogactwo tego świata powstaje w obrębie WIELKIEJ TRÓJCY GOSPODARKI, czyli poprzez działanie trzech podstawowych uczestników rynku, którymi są PRACOWNIK, PRACODAWCA i KONSUMENT. Produkcja realnych dóbr i usług oraz ich konsumpcja są podstawą zamożności społeczeństwa.
 

DLACZEGO ZATEM TAK TRUDNO SIĘ WZBOGACIĆ !!!

 
Brak możliwości bogacenia się społeczeństwa nie wynika z lenistwa, niechęci do pracy, braku możliwości, braku perspektyw, niskiej wydajności czy złego podejścia do zarabiania. Trudności, które napotykamy w naszej codziennej działalności, wynikają ze struktury obrotu kapitałem w naszej gospodarce, czyli z obciążeń zewnętrznych nakładanych w różnej formie na Wielką Trójcę Gospodarki.

JAK TO DZIAŁA W REALNYM ŚWIECIE

KILKA SŁÓW O AKCJONARIACIE SPOŁECZNYM

JAK TO DZIAŁA OBECNIE !!!

Gdzie są moje pieniądze ?

 

W obiegu kapitału pojawiły się trzy podsawowe nadbudowy w postaci państwa, istytucji finansowych i korporacji, które są odpowiedzialne za tworzenie realiów rynkowych. Obciążenia narzucane przez te instytucje są ogromne i mogą sięgać nawet 68% Twoich dochodów. Instytucje finansowe pożyczają Ci pieniądze na zakupy z odsetkami sięgającymi ponad 20%, a korporacje korzystając z przewagi rynkowej, narzucają marże na niektóre produkty i usługi przekraczające kilkaset procent. Sumarycznie z Twojego budżetu może uciekać nawet 90% Twojego dochodu, dlatego ciężka praca nie daje zamożności.

Czy zmiana jest możliwa ? 

 

Problemem nie jest samo istnienie tychże instytucji, a dysproporcja strumieni przepływu kapitału. Zasadnicza część, wytwarzanego przez Wielką trójcę gospodarki dobrobytu kierowana jest do nadbudowy. Oczywiście struktury państwowe muszą istnieć i część podatków jest potrzebna do funkcjonowania sprawnego państwa. Problemem jest bezpośredni wpływ tych instytucji na tworzenie i kształtowanie realiów rynkowych, czyli warunków do życia i prowadzenia biznesu. Ten bezpośredni wpływ kształtuje coś, co zwykliśmy nazywać wolnym rynkiem. Niestety wolny rynek, to tylko skrót myślowy i jego działanie posiada wiele wad.

Jak rodzi się bogactwo

 

Bogactwo rodzi się poprzez ścisłą współpracę pomiędzy przedsiębiorcą, pracownikiem i konsumentem. Wytwarzanie realnych dóbr i usług, które następnie konsumowane przez społeczeństwo oraz towarzyszący temu obrót kapitału powoduje, że powstaje dobrobyt społeczny. Im więcej pracujemy i konsumujemy, jako społeczeństwo, tym szybciej krąży kapitał, a szybki obieg kapitału buduje bogactwo. Warunkiem bogacenia się społeczeństwa jest obieg kapitału wewnątrz Wielkiej trójcy gospodarki. Niestety obecnie zasadnicza część tego kapitału trafia do obiegu zewnętrznego.

JAKA JEST ALTERNATYWA ?

 

Alternatywą jest akcjonariat społeczny i pracowniczy, czyli nowoczesna forma spółdzielczości, która dzięki współczesnym rozwiązaniom prawnym, technologicznym i finansowym, tworzy warunki do współpracy pomiędzy przedsiębiorcą, pracownikiem i konsumentem powodujące zrównoważanie wpływu państwa, korporacji i banków na obieg kapitału, a tym samym na ilość pieniądza, która zostaje w naszej kieszeni.

 

 

SPÓŁDZIELNIA MONDRAGON
 
Mondragon to kilkunastotysięczne miasto w Baskonii, położone w północnej Hiszpanii, które robi światową karierę dzięki specyficznie zorganizowanemu systemowi spółdzielni. Poczynając od roku 1956, od skromnej, 23-osobowej spółdzielni, spółdzielczość mondragońska odnosi same sukcesy. Obecnie Mondragońskie Zrzeszenie Spółdzielni (Mondragon Corporacion Cooperativa – MCC) tworzy ok. 100 spółdzielni, co roku przybywa ich kilka. W roku 1998 pracowało w Zrzeszeniu 35 tys.osób, a produkcja sprzedana zamknęła się sumą 5 miliardów dolarów, zaś aktywa banku i ubezpieczalni wynosiły 7,5 miliarda dolarów.‍‍
 
REGION EMILIA-ROMANIA
 
Kolejny przykład to region Emilia-Romania położony w okolicy Bolonii w Italii. Region ten ma za sobą ponad 100-letnią, bogatą historię spółdzielczości. Pomimo dużych zniszczeń wojennych region ten został bardzo szybko odbudowany poprzez reaktywowanie modelu gospodarczego opartego na współpracy. Spółdzielnie zapewniają obecnie 35% PKB regionu, a płace są o 50% wyższe niż w pozostałej części Italii. Wydajność pracy i poziom życia w tym regionie są jednymi z najwyższych w Europie.‍
 
SZWAJCARIA
 
Na skalę kraju, najlepszym przykładem funkcjonowania modeli gospodarczych opartych na współpracy i zaangażowaniu lokalnych społeczności jest Szwajcaria. Ze względu na mały potencjał rozwoju przemysłu i rolnictwa przemysłowego na terenie Szwajcarii, kraj ten został niejako zmuszony do zastosowania rozwiązań opartych na własnym potencjale. Lokalny patriotyzm i współpraca przyniosła wielkie korzyści temu niewielkiemu krajowi, który jest stawiany, jako wzór społeczeństwa obywatelskiego i gospodarki opartej o współpracę społeczną.

ZAINTERESOWAŁ CIĘ AKCJONARIAT SPOŁECZNY I PRACOWNICZY, 

NAPISZ DO NAS !

Imię
Twój e-mail:
Treść wiadomości:
Wyślij
Wyślij
Formularz został wysłany — dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!